Heikki Roiko-Jokela

Heikki Roiko-Jokela on filosofian tohtori ja poliittisen historian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Aíkaisemmin ovat ilmestyneet mm. teokset Metsien pääomat (2005), Vaarallinen Suomi. Suomi EKP:n ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin (2004) sekä Arvot ja edut ristiriidassa. Kiistoja valtion metsistä (2003).