Felix Weinberg

Felix Weinberg muutti toisen maailmansodan jälkeen Tšekkoslovakiasta Englantiin. Vaikka hänen koulunkäyntinsä oli jäänyt kesken jo kahdentoista vuoden iässä, hän onnistui suorittamaan yliopistotutkinnon. Myöhemmin hänestä tuli London Imperial College -yliopiston professori.