S

Christa Schroeder

Hannoverissa vuonna 1908 syntynyt Christa Schroeder oli Hitlerin sihteeri vuodesta 1933 aina pidätykseensä saakka 28.5.1945. Hänet tuomittiin sotarikollisena kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Christa Schroeder kuoli 1984.