H

Marja Heltelä

Marja Heltelä on Helsingin Haagan seurakunnan kirkkoherra sekä Helsingin kirkkoherrojenkokouksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ja piispainkokouksen jäsenenä.