H

Martti Hahtola

Martti Hahtola

Martti Hahtola on toiminut Mikkelissä biologian ja maantiedon lehtorina, jonka laaja luontotietämys on ollut hyvässä käytössä useissa luontojärjestöissä ja ympäristönsuojelun toimielimissä. Hahtola on kirjoittanut satoja luonto- ja eräaiheisia artikkeleita. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Erämies sekä Erämiehen luonto ja ollut mukana useissa biologian ja maantiedon oppikirjatyöryhmissä.