Seija-Leena Nevala

Seija-Leena Nevala Seija-Leena Nevala on Tampereen yliopiston piirissä toimiva tutkija, jonka mielenkiinto on suuntautunut uuteen sotahistoriaan.