Sari Näre

Sari Näre Sari Näre on sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut mm. teokset Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksiä ja Styylaten ja pettäen.