Juha Varto

Juha Varto Juha Varto toimii professorina Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on tutkinut filosofian alueella erityisesti tieteen ja taiteen filosofiaa sekä etiikkaa. Varton uusimmat kirjat ovat Kauneuden taito – Estetiikkaa taidekasvattajille ja Isien synnit – Kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma.