Matti Punttila

Matti Punttila

FT Matti Punttila on Sippolassa syntynyt Kymenlaakson murteista väitellyt kielentutkija. Punttila on aikai-semmin julkaissut kielikaskukirjat Haaskannäköinen tyttö, Pilkettä silmäkulmaan ja Poskettomia huulia sekä näi-den yhteisniteen Kieli poskessa. Hän on myös kirjoittanut useita teoksia kielen- ja perinteentutkimuksen alal-ta.