Michael Moritz

Sir Michael Moritz on walesilaissyntyinen pääomasijoittaja. Hän on aiemmin julkaissut teokset Apple Inc.: The Little Kingdom sekä Going for Broke: Lee Iacocca’s Battle to Save Chrysler.

Kirja: Menestys (Alex Ferguson – Michael Moritz) Menestys

Alex Ferguson – Michael Moritz