Einar Laidinen

Einar Laidinen

Einar Laidinen (1950-2011) oli historiatieteen kandidaatti sekä Euroopan Pohjolan historian ja kulttuurin kansainvälisen tutkimus- ja koulutuskeskuksen vanhempi tutkija. Hän on väitöskirjassaan ja muissa tieteellisissä tutkimuksissaan käsitellyt Suomen tiedustelutoimintaa sotia edeltävinä aikoina.

Kirja: Vakoilua itärajan takana (Eero Elfvengren & Einar P. Laidinen) Vakoilua itärajan takana

Eero Elfvengren & Einar P. Laidinen