Eero Elfvengren

Eero Elfvengren

Eero Elfvengren (s. 1951) on sekä Maanpuolustuskorkeakoulun että Oulun yliopiston sotahistorian dosentti. Hän on väitöskirjassaan sekä useissa tieteellisissä artikkeleissaan perehtynyt Suomen sotilastiedusteluun vuosina 1918-1939.

Kirja: Vakoilua itärajan takana (Eero Elfvengren & Einar P. Laidinen) Vakoilua itärajan takana

Eero Elfvengren & Einar P. Laidinen