K

Erkki Kokko

Erkki Kokko

TM Erkki Kokko on toiminut pitkään aktiivisesti Helsingin seudun sotalapsi ry:ssä. Siviiliammatiltaan hän on pappi, ja hän on toiminut muun muassa kirkkoherrana sekä siirtolais-, turisti- ja sielunhoitotyössä.

Kirja: Me, sotalapset (Erkki Kokko) Me, sotalapset

Erkki Kokko