K

Jarkko Kemppi

Jarkko Kemppi

FT Jarkko Kemppi (s. 1970) on Viron historan dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja sotahistorian dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on julkaissut useita sotahistoriaan liittyviä teoksia, mm. kolme kenraalielämäkertaa sekä jääkäriliikettä koskevan tutkimuksen.